Sunday, December 9, 2012

Malan Klanceng Putih


Gambar diatas adalah tempat bersarangnya lebah khusus Klanceng Putih Fadhilahnya: keselamatan mutlak lahir batin , kejayaan dalam setiap usaha , kharisma agung , orang yang memusuhi akan celaka sendiri , kemudahan dalam mencari rezeky , di segani dalam pergaulan keselamatan dari senjata tumpul / tajam pagar dari serangan ghaib , kemudahan dalam setiap bisnis , kepercayaan dari setiap orang yang berhubungan kerja , menyelesaikan urusan apasaja dengan mudah , syare’at mendapat kan hasil laut  / ikan berlimpah , orang yang membawa pusaka di atas akan tumbuh rasa cinta / sayang  ( muhabah ) yang besar di hati orang yang di maksud / orang disekitar nya , terlepas dari segala marabahaya / malapetaka , kemenagan dalam setiap persaingan , di hormati bak raja / ratu  , mudah mendapatkan posisi kepemimpinan ,perubahan mengagumkan pada dirinya , bermacam-macam rahmad dari alam rahasia , insya allah hartanya akan barokah dan menjadi orang kaya raya di jaga khodam : Sayyid.Hardqiil , Sayyid.Hathoothim , Sayyid. Safruud , Saayyid.Thouniyaail , Sayyid.Adhayuun , Sayyid.Kasyamsah , Syekh. Jabarut dan Pangeran . Bagus dll Mahar  Rp. 7.000 . 000


No comments:

Post a Comment

GEMBLENGAN SOSIAL BULAN RAJAB ( Selama Bulan APRIL )

Maaf Numpang Share, Para Pini Sepuh / Para Master / Para Expert Metafisika / Kebatinan / Kanuragan / Kesaktian / Al-Hikmah Mohon Jangan ...