Wednesday, January 4, 2017

LAHIRNYA NAHDLATUL ULAMA' ( NU )

PERJUANGAN PARA ULAMA’

  KH As'ad Sayamsul Arifin (KH As’ad Syamsul Arifin adalah pelaku sejarah berdirinya NU ), beliaulah yang menjadi media penghubung dari KH Kholil Bangkalan yang memberi isyarat agar KH Hasyim Asyari mendirikan Jamiyah Ulama [akhirnya bernama Nahdlatul Ulama]. Pidato ini awalnya berbahasa Madura dan berikut adalah translit selengkapnya) Assalamualaikum Wr. Wb Yang akan saya sampaikan pada anda tidak bersifat nasehat atau pengarahan, tapi saya mau bercerita kepada anda semua. Anda suka mendengarkan cerita? (Hadirin menjawab: Ya). Kalau suka saya mau bercerita. Begini saudara-saudara. Tentunya yang hadir ini kebanyakan warga NU, ya? Ya? (Hadirin menjawab: Ya). Kalau ada selain warga NU tidak apa-apa ikut mendengarkan. Cuma yang saya sampaikan ini tentang NU, Nahdlatul Ulama. Karena saya ini orang NU, tidak boleh berubah-ubah, sudah NU. Jadi saya mau bercerita kepada anda mengapa ada NU? tentunya muballigh-muballigh yang lain menceritakan isinya kitab. kalau saya tidak. Sekarang saya ingin bercerita tentang kenapa ada NU di Indonesia, apa sebabnya? Tolong didengarkan ya, terutama para pengurus, pengurus Cabang, MWC, Ranting, kenapa ada NU di Indonesia. Begini. Umat Islam di Indonesia ini mulai kira-kira 700 tahun dari sekarang, kurang lebih, para auliya', pelopor-pelopor Rasulullah Saw ini yang masuk ke Indonesia membawa syariat Islam menurut aliran salah satu empat madzhab, yang empat. Jadi, Ulama, para auliya', para pelopor Rasulullah Saw masuk ke Indonesia pertama kali yang dibawa adalah Islam menurut orang sekarang Islam Ahlisunah wal jamaah, syariat Islam dari Rasulullah saw yang beraliran salah satu empat madzhab. Khususnya Madzhab Syafi'i. Ini yang terbesar yang ada di Indonesia. Madzhab-madzhab yang lain juga ada. ini termasuk Islam Ahlisunnah wal jamaah. Termasuk yang dibawa Walisongo, yang dibawa Sunan Ampel, termasuk Raden Asmoro ayahanda Sunan Ampel, termasuk Sunan Kalijogo, termasuk Sunan Gunung Jati. Semua ini adalah ulama-ulama pelopor yang masuk ke Indonesia, yang membawa syariat Islam Ahlisunnah wal jamaah. Kira-kira tahun 1920, waktu saya ada di Bangkalan (Madura), di pondok Kyai Kholil. Kira-kira tahun 1920, Kyai Muntaha Jengkebuan menantu Kyai Kholil, mengundang tamu para ulama dari seluruh Indonesia. Secara bersamaan tidak dengan berjanji datang bersama, sejumlah sekitar 66 ulama dari seluruh Indonesia. Masing-masing ulama melaporkan: "Bagaimana Kyai Muntaha, tolong sampaikan kepada Kyai Kholil, saya tidak berani menyampaikannya. ini semua sudah berniat untuk sowan kepada Hadlratusy Syaikh. Ini tidak ada yang berani kalau bukan anda yang menyampaikannya". Kyai Muntaha berkata: "Apa keperluannya?". Begini, sekarang ini mulai ada kelompok-kelompok yang sangat tidak senang dengan ulama Salaf, tidak senang dengan kitab-kitab ulama Salaf. Yang diikuti hanya Qur’an dan Hadis saja. Yang lain tidak perlu diikuti. Bagaimana pendapat pelopor-pelopor Walisongo karena ini yang sudah berjalan di Indonesia. Sebab rupanya kelompok ini melalui kekuasaan pemerintah Jajahan, Hindia Belanda. tolong disampaikan pada Kyai Kholil." Sebelum para tamu sampai ke kediaman Kyai Kholil dan masih berada di Jengkuban, Kyai Kholil menyuruh Kyai Nasib: "Nasib, Kesini! Bilang kepada Muntaha, di Quran sudah ada, sudah cukup: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ "Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai" (at-Taubat: 32) Jadi kalau sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka kehendaknya yang akan terjadi, tidak akan gagal. Bilang ya kepada Muntaha". Jadi para tamu belum sowan sudah dijawab oleh Kyai (Kholil). Ini karomah saudara, belum datang sudah dijawab keperluannya. Jadi para ulama tidak menyampaikan apa-apa, Cuma bersalaman. "Saya puas sekarang" kata Kyai Muntaha. Jadi saya belum sowan, sudah dijawab hajat saya ini. Tahun 1921-1922 ada musyawarah di Kawatan (Surabaya) di rumah Kyai Mas Alwi. Ulama-ulama berkumpul sebanyak 46, bukan 66. Tapi hanya seluruh Jawa, bermusyawarah termasuk Aba saya (KH Syamsul Arifin), termasuk Kyai Sidogiri, termasuk Kyai Hasan almarhum Genggong Probolinggo, membahas masalah ini, seperti apa, seperti apa… Dari Barat Kyai Asnawi Qudus, Ulama-ulama Jombang semua, Kyai Thohir, para kyai berkata… Tidak ada jadinya, tidak ada kesimpulan. Sampai tahun 1923, kata kyai satu: "Mendirikan Jamiyah (organisasi)", kata yang lain: "Syarikat Islam ini saja diperkuat". Kata yang lain: "Organisasi yang sudah ada saja". Belum ada NU. (Sementara) yang lain sudah merajalela. Tabarruk-tabarruk sudah tidak boleh. Orang minta berkah ke Ampel sudah tidak boleh. Minta syafaat ke nenek moyang sudah tidak boleh. Ini sudah tidak dikehendaki. Sudah ditolak semua oleh kelompok-kelompok tadi. Seperti apa bawaan ini… Kemudian ada satu ulama yang matur sama kyai: "Kyai saya menemukan satu sejarah tulisan sunan Ampel. Beliau menulis seperti ini… (Kyai As'ad berkata: Kalau tidak salah ini kertas tebal. Saya masih kanak-kanak. Belum dewasa hanya mendengarkan saja)… : "Waktu saya (Sunan Ampel Raden Rahmatullah) mengaji ke paman saya di Madinah, saya pernah pernah bermimpi bertemu Rasulullah, seraya berkata kepada saya (Raden Rahmat): "Islam Ahlisunnah wal Jamaah ini bawa hijrah ke Indonesia. Karena di tempat kelahirannya ini sudah tidak mampu melaksanakan Syariat Islam Ahlisunnah wal Jamaah. Bawa ke Indonesia". Jadi di Arab sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam Ahli sunnah wal Jama'ah. Pada zaman Maulana Ahmad, belum ada istilah Wahabi, belum ada istilah apa-apa. Ulama-ulama Indonesia ditugas melakukan wasiat ini. Kesimpulannya mari Istikharah. Jadi ulama berempat ini melakukannya. Ada yang ke Sunan Ampel. Ada yang ke Sunan Giri. Dan ke sunan-sunan yang lain. Paling tidak 40 hari. Ada 4 orang yang ditugas ke Madinah. Akhirnya, tahun 1923 semua berkumpul, sama-sama melaporkan. Hasil laporan ini tidak tahu siapa yang megang. Apa Kyai Wahab, apa Kyai Bisri. Insya allah ada laporan lengkapnya. Dulu saya pernah minta sama Gus Abdurrahman dan Gus Yusuf supaya dicari. Sesudah tidak menemukan kesimpulan. Tahun 1924, Kyai (Kholil) memanggil saya. Ya saya ini. Saya tidak bercerita orang lain. Saya sendiri. Saya dipanggil: "As'ad, kesini kamu!" Asalnya saya ini mengaji di pagi hari, dimarahi oleh kyai, karena saya tidak bisa mengucapkan huruf Ra'. Saya ini pelat (cadal). Arrahman Arrahim… Kyai marah: "Bagaimana kamu membaca al-Quran kok seperti ini? Disengaja apa tidak?!". "Tidak saya sengaja Kyai. Saya ini pelat." Kyai kemudian keluar… (Kyai Kholil melakukan sesuatu)… Kemudian esok harinya pelat saya ini hilang. Ini salah satu kekeramatan Kyai yang diberikan kepada saya. Kedua, saya dipanggil lagi: "Mana yang cadal itu? Sudah sembuh cadalnya?". "Sudah Kyai". "Kesini. Besok kamu pergi ke Hasyim Asyari Jombang. Tahu rumahnya?". "Tahu". "Kok tahu? Pernah mondok disana?". "Tidak. Pernah sowan". "Tongkat ini antarkan, berikan pada Hasyim. Ini tongkat kasihkan". "Ya, kyai". "Kamu punya uang?". "Tidak punya, kyai". "Ini". Saya diberikan uang ringgit, uang perak yang bulat. Saya letakkan di kantong. Tidak saya pakai. Sampai sekarang masih ada. Tidak beranak, tapi berbuah (berkah). Beranaknya tidak ada. Kalau buahnya banyak. Saya simpan. Ini berkah. Ini buahnya. Setelah keesokan harinya saya mau berangkat, saya dipanggil lagi: "Kesini kamu! Ada ongkosnya?". "Ada, kyai". "Tidak makan kamu? Tidak merokok kamu? Kamu kan suka merokok?". Saya dikasih lagi 1 ringgit bulat. Saya simpan lagi. Saya sudah punya 5 Rupiah. Uang ini tidak saya apa-apakan.Masih ada sampai sekarang. Kyai keluar: "Ini (tongkat) kasihkan ya… (Kyai Kholil membaca surat Thaha: 17-21)… وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢١﴾ "Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku berpegangan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya". Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, hai Musa!" Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman: "Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula" Karena saya ini namanya masih muda. Masih gagah. Sekarang saja sudah sudah keriput. Gagah pakai tongkat dilihat terus sama orang-orang. Kata orang Arab Ampel "Orang ini gila. Muda pegang tongkat". Ada yang lain bilang: "Ini wali". Wah macam-macam perkataan orang. Ada yang bilang gila. Ada yang bilang wali. Saya tidak mau tahu. Saya hanya disuruh kyai. Wali atau tidak, gila atau tidak terserah kamu. Saya terus berjalan. Saya terus diolok-olok, gila. Karena masih muda pakai tongkat. Jadi perkataan orang tidak bisa diikuti. Rusak semua. yang menghina terlalu parah. Yang memuji juga keterlaluan. Wali itu, kok tahu? Jadi ini ujian. Saya diuji oleh Kyai. Saya terus jalan. Sampai di Tebuireng, (Kyai Hasyim bertanya): "Siapa ini?". "Saya, Kyai". "Anak mana?". "Dari Madura, Kyai". "Siapa namanya?". "As'ad". "Anaknya siapa?". "Anaknya Maimunah dan Syamsul Arifin". "Anaknya Maimunah kamu?". "Ya, Kyai". "Keponakanku kamu, Nak". "Ada apa?". "Begini Kyai, saya disuruh Kyai (Kholil) untuk mengantar tongkat". "Tongkat apa?" "Ini, Kyai". "Sebentar, sebentar…" Ini orang yang sadar. Kyai ini pintar. Sadar, hadziq (cerdas). "Bagaimana ceritanya?" Tongkat ini tidak langsung diambil. Tapi ditanya dulu mengapa saya diberi tongkat. Saya menyampaikan ayat…. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢١﴾"Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?  Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku berpegangan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya". Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, hai Musa!" Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman: "Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula" "Alhamdulillah, Nak. Saya ingin mendirikan Jamiyah Ulama. Saya teruskan kalau begini. Tongkat ini tongkat Nabi Musa yang diberikan Kyai Kholil kepada saya" Inilah rencana mendirikan Jamiyah Ulama. Belum ada Nahdlatul Ulama. Apa katanya? Saya belum pernah mendengar kabar berdirinya Jamiyah Ulama. Saya tidak mengerti. Setelah itu saya mau pulang. "Mau pulang kamu?". "Ya, Kyai". "Cukup uang sakunya?" "Cukup, Kyai" "Saya cukup didoakan saja, Kyai". "Ya, mari… Haturkan sama Kyai, bahwa rencana saya untuk mendirikan Jamiyah Ulama akan diteruskan". Inilah asalnya Jamiyatul Ulama. Tahun 1924 akhir, saya dipanggil lagi oleh Kyai Kholil. "As'ad, kesini! Kamu tidak lupa rumahnya Hasyim?" "Tidak, Kyai". "Hasyim Asy'ari?" "Ya, Kyai" "Dimana rumahnya". "Tebuireng". "Darimana asalnya?" "Dari Keras (Jombang). Putranya Kyai Asyari Keras". "Ya, benar. Dimana Keras?". "Di baratnya Seblak". "Ya, kok tahu kamu?" "Ya, Kyai". "Ini tasbih hantarkan" "Ya, Kyai". Kemudian diberi uang 1 Ringgit dan rokok. Saya kumpulkan. Semuanya menjadi 3 Ringgit dengan yang dulu. Tidak ada yang saya pakai. Saya ingin tahu buahnya. Terus, pagi hari Kyai keluar dari Langgar. "Kesini, makan dulu!" "Tidak, Kyai. Sudah minum wedang dan jajan". "Darimana kamu dapat?" "Saya beli di jalan, Kyai" "Jangan membeli di jalan! Jangan makan di jalan! Santri kok makan di jalan?" "Ya, Kyai". Saya makan di jalan dimarahin. Santri kok menjual harga dirinya? Akhirnya saya ditanya: "Cukup itu?" "Cukup, Kyai" "Tidak!" Diberi lagi oleh Kyai. Dikasih lagi 1 Ringgit. Saya simpan lagi. Kemudian tasbih itu dipegang ujungnya: "Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar". Jadi Ya Jabbar 1 kali putaran tasbih. Ya Qahhar 1 kali putaran tasbih. Saya disuruh dzikir … "Ini" Disuruh ambil. Saya tengadahkan leher saya. "Kok leher?" "Ya, Kyai. Tolong diletakkan di leher saya supaya tidak terjatuh". "Ya, kalau begitu". Jadi saya berkalung tasbih. Masih muda berkalung tasbih. Saya berjalan lagi, bertemu kembali dengan yang membicarakan saya dulu. "Ini orang yang megang tongkat itu?" "Wah.. Hadza majnun". Ada yang bilang "wali", ya seperti tadi. Jadi saya tidak menjawab. Saya tidak bicara kalau belum bertemu Kyai. Saya berpuasa. Saya tidak bicara, tidak makan, tidak merokok, karena amanatnya Kyai. Saya tidak berani berbuat apa-apa. Sebagaimana kepada Rasulullah, ini kepada guru. Saya tidak berani. Saya berpuasa. Saya tidak makan, tidak minum tidak merokok. Tidak terpakai uang saya. Ada yang narik "karcis! karcis!" Saya tidak ditanya. Saya piker ini karena tasbih dan tongkat. Saya pura-pura tidur karena tidak punya karcis. Jadi selama perjalanan 2 kali saya tidak pernah membeli karcis. Mungkin karena tidak melihat saya. Ini sudah jelas keramatnya kyai. Jadi Auliya' itu punya karomah. Saya semakin yakin dengan karomah. Saya semakin yakin. Saya lalu sampai di Tebuireng, Kyai tanya: "Apa itu?" "Saya mengantarkan tasbih" "MasyaAllah, MasyaAllah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya?" "Ini, Kyai" (dengan menjulurkan leher). "Lho?" "Ini, Kyai. Tasbih ini dikalungkan oleh Kyai ke leher saya, sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut su'ul adab (tidak sopan) kepada guru. Sebab tasbih ini untuk anda. Saya tidak akan berbuat apa-apa terhadap barang milik anda". Kemudian diambil oleh Kyai. "Apa kata Kyai?". "Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar". "Siapa yang berani pada NU akan hancur. Siapa yang berani pada ulama akan hancur". Ini dawuhnya. Pada tahun 1925, Kyai Kholil wafat tanggal 29 Ramadhan. banyak orang berserakan. Akhirnya pada tahun 1926 bulan Rajab diresmikan Jamiyatul Ulama. Ini sudah dibuat, organisasi sudah disusun. Termasuk yang menyusun adalah Kyai Dahlan dari Nganjuk, yang membuat anggaran dasar. Kemudian para ulama sidang lagi untuk mengutus kepada gubernur jenderal. Ya, seperti itulah yang dapat saya ceritakan…

LINGLUNG SHOLAWAT BBBYYAARRR..
( Eling & Minta Tulung Wasilah Sholawat )
MANUNGGALING HATINE  LAN LAKU MADEP ALLAH
NKRI HARGA MATI, SHOLAWAT SAMPAI MATI, TOBAT SEBELUM MATI, ASWAJA AJARAN KAMI, ASHO SULTHON SULUK KAMI, BALA MANUNGGAL PANGGILAN KAMI- DADIO WONG GEDE / SUGIH SING BISO SHOLEH , AJA PIJER NGURUSI TELEH LAN DADIO WONG MLARAT SING KERAMAT, ORA SUSAH MELUMPAT-LUMPAT
DADIO SANTRI SING BAKTI, AJA WANI-WANI, DADIO ULAMA’ SING TEPAK , AJA NERAK – NERAK , DADIO PEJABAT SING MANFA’AT , AJA SEKARAT
     
Sungguh Aneh Orang Yang Tahu Dirinya Akan Mati Namun Lupa Akan Kematian Tersebut
Sungguh Aneh Orang Yang Tahu Dirinya Akan Berpisah Dengan Dunia Namun Tetap Saja Mencintainya, Kalian Habiskan Dengan Gurauan Dan Kelalaian, Kalian Isi Hari / waktu Dengan Khilaf dan Maksi’at, kalian seolah – olah tidak akan menghuni Kubur, dan terhadap yang menempatinya kita tidak memperdulikannya,

Wahai saudaraku,....!!!
Apa yang kita makan akan habis, apa yang kita pakai akan rusak, sedangkan kembali kepada allah keharusan dan kepastian yang menuntut, dan berpisah dengan yang di cintai adalah janji yang pasti, DUNIA AWALNYA LEMAH DAN ASING SEDANGKAN AKHIRNYA ADALAH MATI DAN KUBURAN- WALLAHU A’LAMU BIS SHOWAB                 
Tuesday, November 8, 2016

GEMBLENGAN AKBAR AJIAN KOLOSONGO DI PERPANJANG SAMPAI AKHIR JANUARI 206

AJIAN LANGKA & ANTIK 
AJI KOLOSONGO

Ijazah Ilmu Hikmah Tkt.Puncak multifungsi, Energy Putih, Linuwih Pilih Tanding, Kaya-Raya & Lunas Hutang

Gemblengan massal , Jam : 09:00-11:00 WIB ( PROGRAM KHUSUS ), MINGGU PADA TANGGAL: 1 / 8 / 15 / 22 / & 29JANUARI 2016 ( Praktek langsung ),

( Musuh Menyerang Menjadi Patung dan Berbalik Berbelas Kasih, Rezeky Mengalir Deras, Cepat kaya raya, Bebas Hutang, Kunci Sehat / Selamat / Sukses / Mendatangkan Pusaka Aji / Akik, Keluarga Harmonis & Terlepas dari Segala Masalah Kehidupan Dengan mengamalkan Ajian ini sama saja dengan memiliki 1000 ajian / kanuragan tingkat tinggi  )

Mahar Program Khusus BULAN desember / Datang Langsung : Rp.700 Rbu ( KTA –Rp.560Rbu )  BULAN DESEMBER RP.700 RBU/ Jarak Jauh : Rp.900Rbu  ( KTA –Rp.720Rbu ) setelah bulan Maulud kembali ke Mahar Asli Rp.9 Jt

Mohon maaf...!!!
Bukan Menantang / sombong takabur / riya' / jumawa', untuk yang mampu dan ahli / memiliki energy silahkan di scan / deteksi / diterawang energy ajian kolosongo ( aks ), segala daya dan upaya hanya berserah kepada / bermunajat kepada allah swt, maaf ini bukan ilmu kesaktian / kanuragan . 

RUTE 1: Dari Jakarta / Surabaya VIA TOL CIPALI, Turun dari Bus  di Palimanan-Cirebon, Selanjutnya Naik Bus  Ke Celeng Indramayu, Selanjutnya Naik Ojek Ke alamat PM2NA, RUTE 2 : Dari Jakarta / Surabaya Tidak Melewati TOL CIPALI,  turun dari Bus diceleng - lohbener indramayu , Selanjutnya naik ojeg ke alamat pelayanan KAMI

Jadwal Gemblengan DI INDRAMAYU PENGIJAZAHAN setiap hari  Jam: 08:00-17:00 WIB , TEMPAT : PERUMAHAN GRIYA PAOMAN ASRI, PM2NA ( PESANTREN PESULUKAN AL-LINGLUNG ) , JLN.Kemang , No.4 , Blok.D/4 , Rt.03 / Rw.06 , Kel.Paoman , Kec / Kab.Indramayu – JAWA BARAT , KODE POS : 45211  ( Sebelah Utara Pendopo Bupati + 2Km ) Call Centre : + 62 87828799901 ( XL ) / 081224638999 ( TELKOMSEL ) / 085793183999 ( INDOSAT ) – TIDAK MELAYANI SMS, Jarak Jauh hasilnya sama Jarak Jauh Via BCA  3030358855 / BRI 0028-01-028715-50-2 KCP.  KAB. INDRAMAYU. A /n.  RISWIYANTI Biaya Kirim Dalam Negeri: Rp. 50.000,-  / Luar Negeri: Rp. 250.000,-

Banyak Nya permintaan Untuk memperpanjang AKS, dari masyarakat umum dan santri, PM2NA akan memperpanjang Waktu gembelngan AKS sampai Akhir Januari 2017,
Siapa yang tidak mengenal / Tahu keampuhan Ajian Kolocokro, AJIAN KOLOSONGO ini Masih Saudara  ajian tersebut, salah satu keluarga dari Ajian Kolocokro, Ibarat Manusia masih memiliki Hubungan darah yang erat dengan Ajian Kolocokro Para ahli kebathinan dan spiritual hikmah berpendapat Tidak akan sempurna/ timpang/ seimbang jika tidak didampingi Oleh Ajian Kolosongo, PM2NA / PESANTREN PESULUKAN AL-LINGLUNG,  MENGADAKAN PENGIJAZAHAN / BAI’AT ILMU HIKMAH YANG TIDAK PERNAH DI IJAZAHKAN DITEMPAT LAIN BAHKAN KAMI YANG PERTAMA YANG MENGELUARKAN ILMU HIKMAH WARISAN WALI 9 INI , SEBUAH ILMU TINGKAT TINGGI, DAHSYAT DAN MEMBAHAYAKAN BAGI LAWAN BISA ANDA KUASAI TANPA PUASA DAN RITUAL YANG MEMBERATKAN BISA UNTUK PEMBALASAN BAGI ORANG YANG DZOLIM. AJI KOLOSONGO  adalah Kalimat Pusaka ilmu hikmah tingkat tinggi yang Kalimahnya pendek boleh ditulis, anda akan memiliki daya linuwih tinggi, Pengamalan selama 5 malam, Untuk menguasai ilmu ini, tanpa puasa, cukup melakukan pengijazahan / Ba’iat, Insya Allah ilmu ini sudah aktif dalam batin anda dan bisa langsung digunakan sesuai dengan keperluan anda yang dalam kebaikan . Untuk Anda yang ingin menjadi Spiritualis sejati dan Thabib Handal , Insya Allah anda akan mampu membantu Buka Praktek Langsung sepulang dari Ptempat kami, Memiliki Kharisma Agung, Banyak Tamu Karena Ajian Ini akan mampu membuat anda Terkenal dan banyak terbukti keberhasilannya tentunya Karena Ridho Allah SWT , Menjadi Konsultan Spiritual Ampuh dan menjadi buruan paranormal / guru besar / pecinta ilmu kanuragan dan hikmah, Hati-hati dan harus bijaksana menggunakannya karena efeknya sangat menakutkan dan berbahaya, Maaf....!!! Bukan menantang, silahkan di Terawang dan di istikharakhkan POWER AJI KOLOSONGO INI.

KHASIAT AJI KOLOSONGO :
·         Selalu Terbimbing Keimanannya, Meninggikan Derajat diri, Penatasan ( Melumpukan Musuh Tanpa Menyentuh )
·         Orang yang berniat jahat akan Tuli / Buta / Celaka /  menjadi patung / lumpuh sebelum anda maafkan
·         Ilmu Penakluk Jin ( Sekali Ucap Jin Takut dan Patuh dan membantu segala keperluan anda 24 Jam )
·         Negosisasi, Prestasi, Penunduk, Pengasihan dahsyat, kelancaran usaha, Menarik Rezeki dari 8 mata angin
·         Memporak-Porandakan Musuh Jahat / Dzolim, mencegah dan mengembalikan santet
·         Memindahkan Kerajaan Jin Jahat, Mengurung Bangsa Jin Yang Jahat, Menyakiti maling / penjahat
·         Pembalasan Kepada Orang Jahat Dzolim ( Bukan Untuk digunakan sembarangan dan digunakan sebagai Alternatif Akhir ), Pukulan Mematikan, menguasai ilmu keparanormalan dan kethabiban, Mendatangkan banyak tamu
·         Merusak kendaraan , Rumah , Elektronik dll, Tenaga dalam setara 7 tahun latihan, Mengerti sebelum terjadi,
·         Memisahkan orang ( Hubungan yang tanpa Restu / Terlarang ), Mengembalikan orang yang kabur
·         Mampu / ahli dalam Mengisi Kekuatan Susuk Pengasihan Islami ( Tanpa Jin )
·         Pancaran Kharisma Maha Dahsyat, Mendatangkan Hujan / Tolak Hujan
·         Pagar Ghoib Kendaraan / Rumah / Pabrik dan Keluarga,Terhindar dari serangan Ghaib / Fisik
·         Membuka pintu Rezeky Melimpah ( Memudahkan / Memperlancar usaha , Meningkatkan Potensi Karir  / Pangkat yang tinggi , Menderaskan Rizky , Keseimbangan Jiwa , Membuka Pintu Gerbang Harta sehingga Barokah dll )
·         Penyembuhan Medis – Non Medis jarak jauh / dekat, Meredam kemarahan lawan, Ditakuti Lawan / Disegani Kawan, Ilmu Tangan Ghaib , Deteksi Barang Hilang / Penyakit / Pencuri , Pusaka dll
·         Bertemu dengan Guru Ghaib / Sejati ( Mendapatkan Petunjuk Ghaib Dengan Mudah Sehingga Banyak Mendapatkan Ilmu –Ilmu Tkt.Tinggi )
·         Netralkan orang Kesurupan / Gendam / Hipnotys / sihir / santet / sihir dan guna-guna
·         Mudah mendapatkan Firasat yang akan terjadi sekeliling anda
·         Selamat dunia Akhirat, Mengisi Benda Beruah, Mengisi Air Mustajabah, Mengampuhkan Ilmu Yang sebelumnya dimiliki, Indera ke 6 / Telepati, Apapun hajat anda maka dengan ajaib daya kekuatan ajian ini akan bekerja secara ghaib, Mampu meloloskan diri dari kepungan para perusuh, Disayang oleh Pimpinan / Majikan / Mertua / orang sekeliling anda, Kejadukan / kekebalan yang bersifat keselamatan ( Bukan Atraktif )
·         Bersifat Pendorong terkabulnya do’a / hajat secepat Kilat, Aura Bersih, Keberuntungan dan kemudahan selalu menghampiri, Membersihkan Segala Bentuk Energy Negatif
·         Sarana Penghancur Sengkolo Tingkat Tinggi dll & Idu Geni ( Sabdo Dadi ), Membuat Air dan Minyak Bibit Penyembuhan ( Praktek Langsung )
·         Untuk Menumbali Pekarangan/Tanah agar terhindar dari segala Jenis Makhluk Jin/ Manusia yag Berniat Khianat
·         Mengunci Kekuatan Musuh Agar Tidak Berfungsi
·         Tempat / Rumah / Pabrik yang dibacakan ajian ini akan tampak seperti hutan oleh orang yang bermaksud jahat / dzolim, Menjadikan Karma/Apes Kepada Orang Yang Berniat Jahat
·         Dan Masih Banyak Lagi sesuai dengan niat baik anda.HATI-HATI & JANGAN MUDAH PERCAYA KEPADA IKLSEBELUM DATANG ISTIKHARAH-MINTA PETUNJUK KEPADA ALLAH KAMI PENIPU / BUKAN

PERUMAHAN GRIYA PAOMAN ASRI , Jl. Kemang No. 4 Blok D - 4, RT.03 / RW.06 Kel. Paoman, Kec / Kab. Indramayu Jawa Barat ( Sebelah Utara Pendopo Bupati + 2 KM )
Call Centre : + 62 87828799901 ( XL ) / 081224638999 ( TELKOMSEL ) / 085793183999 ( INDOSAT )  - 
Tidak Melayani SMS 

Bisa datang langsung atau Jarak Jauh hasilnya sama, Jarak Jauh Via BCA  3030358855 / BRI 0028-01-028715-50-2 KCP.  KAB. INDRAMAYU. A /n.  RISWIYANTI
Biaya Kirim Dalam Negeri: Rp. 50.000,-  / Luar Negeri: Rp. 250.000,-Wednesday, October 12, 2016

KEILMUAN GALIH TIANG ARSYMENYINGKAP TABIR RAHASIA KEAJAIBAN PUSAKA WARISAN NABI.ADAM AS

PEMBANGKITAN ILMU HAKEKAT GALIH TIANG ARSY (IGATSY)

Rahasia Ilmu Keselamatan Mutlak Lahir - Batin, Kesehatan, Keberuntungan, Kebahagiaan, Kesuksesan, Harkat, Martabat, Awet Muda & Mengatasi Problematika Hidup

pembukaan Dan dimunculkan Secara permanen, Seumur Hidup, Berdasarkan Al-Quran & Sunnah Nabi Besar Muhammad SAW.


TANPA PUASA DAN RITUAL MENYESATKAN / MEMBERATKAN


Wajib dipahami,.... keilmuan Galih Tiang Arsy Adalah Warisan Ilmu Pengetahuan langka - sangat Tua dan sudah ada sejak Awal manusia di ciptakan Yaitu Nabi.Adam AS, Menggunakan tatacara sederhana dan unik menggunakan KANZUL AL-LATHIF, APAKAH KANZUL AL-LATHIF ITU ?? adalah Gudang Power Energy Lembut Yang diberikan sebagai Bekal sejak manusia dilahirkan, Yang Bisa Di gunakan Oleh Kita semua Untuk segala Hajat Kita Sebuah Ilmu yang berisikan Rahasia " KAROMAH TIANG ARSY " Sehingga mencapai kekuatan tanpa batas dan habis untuk Keselamatan-Kesehatan-Kelancaran Rezeky-harkat 7 Martabat, Serta Ghirah kepada Sang Pencipta.

PEMBANGKITAN HAKEKATUL GALIH TIANG ARSY " yang bersumber pada kemurnian INTI ZAT TUBUH.
sebuah kedahsyatan yang di anugerahkan Sang Pencipta kepada diri manusia. Sebagai salah satu di antara sekian banyak ilmu keselamatan tingkat tinggi, sudah jarang diwariskan oleh guru-guru sepuh masa lalu, saat ini jarang sekali ada guru yang memiliki ilmu ini.


PENGAKTIFAN HAKEKAT GALIH TIANG ARSY ( IGATSY ) ADALAH PEMBUKAAN RAHASIA KEKUATAN ILAHIAH YANG TERSIMPAN DALAM TUBUH
MANUSIA, SIAPAPUN, DIMANAPUN. RAHASIA ILAHIAH HAKEKAT GALIH TIANG ARSY INI, YANG TERBANGKITKAN MEMILIKI BERAGAM FADHILAH YANG DAPAT DIOPTIMALKAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA SEHARI-HARI. HAKEKAT GALIH TIANG ARSY adalah KEKUATAN bathiniah yang sebenarnya, karena power ini bersumber pada kekuatan diri manusia yang di berikan Allah SWT itu sendiri yang dibangkitkan oleh seorang Guru yang Ahli dan mumpuni dalam bidang Rahasia Kekuatan HAKEKAT GALIH TIANG ARSY.


DIKALANGAN ULAMA' / SUFISTIK MENGENAL POWER KANZUL AL-LATHIF DI BAGI 7 GOLONGAN DIANTARANYA KANZUL AL-HADID , KANZUL QAMARIAH , KANZUL SAMAWATI , KANZUL MAA'UN (AIR ) , KANZUL NAA-RUN (  API ) , KANZUL RII-HUN ( ANGIN ) , KANZUL THII NUN ( TANAH ).

Program Pembangkitan Keilmuan Galih Tiang Arsy. Merupakan solusi atas segala problematika kehidupan yang dihadapi oleh setiap orang saat ini. Adalah satu-satunya metode praktis yang dapat langsung membangkitkan dan memberikan manfaat dari pembukaan potensi yang ada didalam diri anda masing-masing. dapat dirasakan, dapat didemonstrasikan, tanpa latihan. Pelajaran ini dapat di ikuti bertahap mulai dari pembukaan KANZUL AL-LATHIF , termasuk proteksi Extrem Lahir - Batin bisa anda dapatkan di Keilmuan Galih Tiang Arsy dengan membuka Rahasianya , anda bisa Memulai terlebih dahulu dengan pembukaan 2 kanzul Al-lathif atau langsung ke Pembukaan 17 Kanzul Al-lathif. Program ini tidak lain merupakan pemberdayaan potensi Sejatinya Power Energy Murni yang ada dalam diri setiap manusia yang merupakan bagian dari Kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan dalam diri manusia. Selama ini potensi tersebut belum teroptimalkan pemberdayaan karena rahasianya belum terbuka. Hanya dengan memulai Program 
Pembangkitan hakekat Galih Tiang Arsy , rahasia tersebut mampu dibukakan. Tak dapat dibuktikan keberadaanya di manapun kita berada, di samping juga kita memiliki Kualitas Kesehatan di atas manusia rata-rata, Kekuatan HAKEKAT GALIH TIANG ARSY yang telah teraktifkan dalam diri kita bersifat permanen, serta tidak dapat hilang / dihilangkan oleh makhluk apapun. Adapun Tingkat keselamatan dalam Kekuatan Hakekat Galih Tiang Arsy bersifat Mutlak karena Kekuatan HAKEKAT GALIH TIANG ARSY ini adalah hakekat Ilmu yang sesungguhnya Yang di Berikan Allah SWT , Kepada Manusia Kepada Bapak Manusia Pertama. 

Nabi. ADAM AS, dan Selanjutnya Kita sebagai keturunannya mendapatkan warisan Kemampuan Yang Sangat dahsyat/Ampun ini dari Allah swt, Pengijazahan Keilmuan HAKEKAT GALIH TIANG ARSY ini mutlak dilakukan dengan penguasaan Ilmu hakekat Insan, di mana kemampuan ini hanya dimiliki oleh seorang Ahli Ilmu yang telah mencapai tingkat Pemahaman, Hidup manusia dengan sang Pencipta .
PILIH & ISTIKHARAHKAN PROGRAM YANG ANDA YAQINI 

HANYA BUTUH 1-2 JAM (BUKTI LANGSUNG
PROGRAM MEMBUKA RAHASIA KEKUATAN ILAHAIAH DALAM TUBUH MANUSIA (SEBAGAI MAKHLUK PALING SEMPURNA DI CIPTAKAN ALLAH SWT) PROSESNYA SINGKAT, DAPAT DIRASAKAN KEBERADAANNYA DI DALAM TUBUH, MUNCUL SAAT DI BUTUHKAN, MEMILIKI KE AHLIAN DAN KEMAMPUAN KESELAMATAN MUTLAK SETELAH MENGIKUTI PEMBUKAAN / BAI'AT INI, DARI SEGALA JENIS CELAKA / BAHAYA / KEBURUKAN YANG DAPAT MENIMPANYA.    

Sunday, February 21, 2016

PENGIJAZAHAN “ PANATAS MACAN ALI “ SUNAN GUNUNG JATI

KALIMAT PUSAKA LEGENDARIS LANGKA / ANTIK, yang terkenal Ampuh tapi sangat Sulit ditemukan dan diturunkan, Simbol Perjuangan/Kekuatan/keberanian rakyat Cirebon, sangat diburu oleh para pecinta Ilmu Bathin-Hikmah,kekuatan multifungsi yang akan membantu anda dalam segala hajat secara Instant tanpa puasa/pati geni, Anda akan di jaga Khodam suci Golongan Pemimpin yang sangat ditakuti Jin,Syetan dan Manusia Dzolim, Cukup 1 Asma setiap dibutuhkan,melafaldkan kalimat pendek yang mudah dihafal, Kalimat ini tidak boleh ditulis, sebab khasiatnya bisa hilang jadi wajib di hafal, Perawat dan pengamal ini Wajib Beragama Islam, Wajib Dipahami Asma’ Ini hanya sebagai wasilah dan anda wajib Meluruskan Niat-Yaqin-Sabar-Ikhlas-Istiqamah-Ta’at & Bertaqwa Fa Insha allah anda akan Kagum dengan Kekuatan Asma’ ini, Asma’ ini ada 7 Versy,Setiap Versy berbeda cara mengamalkannya dan Lafaldnya, Silahkan Diterawang Kekuatannya Maaf Bukan Menantang, Catatan : Merawat / Mengamalkan lebih dari 1 Versy Kekuatannya semakin Dahsyat dan ampuh, Berikut Khasiat sebagian dari ASMA PANATAS MACAN ALI :

            MAHAR VERSY.1 @ Rp.600 Rbu
Mempertebal Keimanan, Keselamatan Mutlak Lahir-batin, Anti Serangan Ghaib/Gendam, menghancurkan Aura Negativ, Mempengaruhi Pikiran orang,Pengasihan Agung/Kewibawaan, Menyembuhkan Kesurupan, Membentuk perisai tubuh yang melingkari atau mengurung tubuh dari serangan lawan, disayang Majikan,Atasan,Pasangan,Mertua Dzolim/Cerewet,dapat Menaklukkan Khodam Jahat, Kesuksesan dan kejayaan, memudahkan datangnya jodoh, mempertahankan Jabatan dan Usaha Bisnis, mendukung dan mensukseskan pencalonan jabatan Politik, Memisahkan PIL/WIL, Memiliki kemampuan sebagai Thabib ahli ( Diri Sendiri-Orang lain ), Melumpuhkan orang yang beniat jahat dalam jarak dekat atau jauh,Menajamkan Ilmu yang sebelumnya dimiliki, Pagar Ghaib Rumah/Kantor/Pabrik, Menghilangkan Sihir Tkt.Tinggi, mepertajam intuisi, lebih peka pada isyarat alam, menjadi manusia yang bahagia dan tenang batinnya dalam kondisi apapun, Memperlancar datangnya Rezeky yang halal dan barokah, didampingi Khodam Syekh.Akbar Alkatib,Keberanian Luar Biasa,Meredam Amarah Orang Lain,Pelarisan Segala Usaha., orang yang berniat jahat akan celaka sendiri.

            MAHAR VERSY.2  @ Rp.1JT
Didampingi Khodam Syekh.Syaeful Akasah & Syekh.Bahr al-lathif,Anti Pukulan Tangan/Tumpul,Keselamatan dari segala Kejahatan,Tatapan membuat Lemas,Bentakan membuat ciut Nyali,Menutup luka,mampu mengusir jin sesakti apapun,mengobati orang kesurupan/santet/pelet,memiliki senjata ghaib berupa payung,menolong orang sulit mati akibat ilmu Ghaib,mengosongkan Ilmu Kesaktian lawan,Membangkitkan tenaga dalam tingkat tinggi, pukulan jarak jauh kepada orang berniat jahat atau marah,Mengembalikan kejahatan kepada pelakunya, memberi pelajaran kepada orang yang jahat agar bertobat,menetralisit tempat angker,selamat dari kecelakaan darat/laut/udara,meluluhkan hati seseorang,Tidak Mudah Lelah,keselamatan dari Bom,Senpi,Sajam,menundukkan orang yang berniat jahat, Money Magnet,Meningkatkan usaha secara pesat dan cepat bekembang,Junjung Drajat,Membuka rahasia kegagalan,Mengampuhkan dan mengisi Azimat/Pusaka,Mengembalikan serangan lawan,Mengundang banyak tamu,mempertajam indra ke 6, mendamaikan orang berseteru,Filter Energy.

            MAHAR VERSY.3 @ Rp.1,5Jt
Didampingi Syekh.Qahir, Syekh.Mardad, Syekh.Taytowal, Syekh.Naymatun, Syekh.Hubbus, memiliki kemampuan  mengobati penyakit medis/non medis,membuka hjab keghaiban,melumpuhkan musuh dengan Suara hati,memiliki senjata Ghaib Berupa Pedang Api,wajah terlihat awet muda dan mempesona,daya pikat Exrem,puter giling,mengatasi hutang piutang,dapatkan jodoh yang diinginkan,keselamatan dari celaka/musibah/kejahatan,pawang hujan,Tolak balak,mempercepat penjualan tanah/mobil,matikan alat vital yang berselingkuh,mengisi air menjadi susuk ketampanan/kecantikan,mengusir/menyembelih jin,di takuti/disegani segala jenis makhluk halus,menjinakkan hewan galak,mengusir perusuh,memudahkan persalinan,di hormati dalam pergaulan/masyarakat,mudah mendapatkan kepercayaan,menang berdebat (Cocok untuk pengacara/politisi/negosiator),mengisi kekuatan kepada orang lain,sedot rezeki,pelebur sengkala,kebahagiaan dalam rumah tangga dll

Tempat Pelayanan PADEPOKAN METAFISIKA MANUNGGAL NUR  A’DZOM , PERUMAHAN GRIYA PAOMAN ASRI , ASTANA MADURAJEH Jl. Kemang No. 4 Blok D - 4, RT.03 / RW.06 Kel. Paoman , Kec / Kab. Indramayu Jawa Barat ( Sebelah Utara Pendopo Bupati + 2 KM ) Call Centre : 087828799901 / 085793183999 / 081224638999 ( Tidak Melayani SMS )  Bisa datang langsung atau Jarak Jauh hasilnya sama ( Jarak Jauh Via BCA  3030358855 / BRI 0028-01-028715-50-2 KCP.KAB. INDRAMAYU. A /n.  RISWIYANTI Biaya Kirim Dalam Negeri: Rp. 50.000,-  Luar Negeri : Rp.250.000,-

Rute : Dari Segala Arah, Tidak melewati TOL CIPALI dan Turun dari Bus diCeleng - Lohbener , Indramayu Selanjutnya Naik Ojek Rp.30Rbu ( Tawar terlebih dahulu ) Kealamat PM2NA